Samtal på djupet – Samarbete (2021/2022)

Samtal på djupet är en livsnära intervjuserie på Länsteatern Gotland i Visby. Intressanta gäster bjuds in för att samtala om aktuella händelser och livets stora frågor.

Samtal på djupet arrangeras av Bilda, St Lukas och Sensus i samarbete med Länsteatern på Gotland.

27 sep: Arvet efter Grupp 8
Med Gunilla Thorgren, journalist som var med och startade Grupp 8.

15 nov: Den nödvändiga feminismen
Med Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap som forskar om jämställdhet och demokrati. Hur ser kampen ut idag?

14 feb: Att fånga andras verkligheter
Med Paul Wu och Jessica Lindgren-Wu, som genom film och foto gett röst åt flyktingar och misshandlade kvinnor.

4 april: Vi tillhör minoriteten
Med Chrille Lundin, gotlänningen som levt med Lakotafolket i Nordamerika.

Skip to content