React Public Performances – Dansresidens 2024

Årets Dansresidens på Gotland – ”React Public Performances”. Gruppen befinner sig på Länsteatern under två veckor i maj och arbetar med sitt nya verk ”Just Stop”.

React Public Performances” är ett performancekompani, baserat i Sverige, som ämnar att nå folk direkt genom att spela föreställningar på allmänna platser, och därigenom erbjuda konst till ny publik. Dans, rörelse, teater och cirkus kan ses som de huvudsakliga konstnärliga verktyg de använder för att skapa lekfulla, kreativa och interaktiva föreställningar. React är också ett interkulturellt kompani med medlemmar som från början kommer från Sverige, Finland, Frankrike och Portugal.”

”Vårt mål med residenset i Visby är att skapa material, testa det på en riktig busshållplats och ha ett första utkast av föreställningen i slutet av residenset. Vi kommer sen att utveckla materialet vidare på våra nästa residens. Den planerade premiären är våren 2025.”

”Just Stop” är också en del av Reacts hållbarhetsplan: som ett turnerande kompani siktar vi mot grönare arbetssätt. För detta vill vi utforska möjligheter att använda endast våra kroppar och det som redan finns i utrymmet och undvika rekvisita och scenografi.

Öppna visningar

Onsdag 22 maj kl. 16.00 Roma busstation
Invigning av den konstnärliga gestaltningen på torget vid Romas ombyggda busshållplats. Verket ”Stjärnavandring” är skapat av Roma-baserade konstnären Jonna Hägg.

Fredag 24 maj kl. 16.00 busshållplats Öster Centrum, Visby
Öppen visning av årets Dansresidens på Gotland – ”React Public Performances”.

Mer om React: https://reactperformances.com/sv/

Skip to content