LandSlide – Skedrarörelse – Gästspel (2020)

Tid för reflektion har påtvingats mig. Genom ett tvångsinsamlande av naturens och människans varande har vi beträtt dess kretslopp. Studerat skred och sten med olika utseenden, kvalité och struktur. Vattennivån sjunker och stiger beroende på värme eller regn. Det är översvämning eller torka. Vinden svalkar och på samma gång skapar förödelse. Vi observera historien och nuet. Förfallet är där. Ett kretslopp vi alla är del av. En kamp och återhämtning på samma gång. Tankar på förfall förskjuts till den mänskliga kroppen. Vem vinner spelet. Är det en tävling? Vad händer när allt vittrar sönder och faller samman?
Människan har lånat och tämjt naturen till sin fördel i urminnes tider. Vad blir naturens lag?

Verket omsätter iakttagelser, samarbete och utforskandet till koreografi för den mänskliga kroppen och väver samman information med den tid vi befinner oss i.

Ett fysiskt, taktilt, svettigt, flytande, meditativt konstverk med visuella och audio påminnelser om livets förgänglighet.

Fördansare till LandSlide blir danselever från Kulturskolan (under ledning av Camilla Båge & Helena Södergren) som visar ett stycke ur projektet ”Jazzkofferten”, ett samarbete med Gotlandsmusikens Jazztrio.

Medverkande

Oliver Mahar – Dansare/Performer
Georgios Giokotos – Skådespelare/Performer
Adriana Aburto Essén – Performer

Produktion

Koreograf – Camilla Ekelöf
Ljudkompositör – Aburto Essén
Filmare – Georgios Giokotos

Framtaget i dansresidens på Gotland och Länsteatern samt Vitlycke Center for Performning Art/Kulturförvaltningen för kulturutveckling.

Skip to content