Länsteatern fick Regnbågsbaggen 2016

Länsteatern fick Regnbågsbaggen 2016

Då Gotland Pride 2016 avslutades delades priset Regnbågsbaggen ut för femte gången. Priset Regnbågsbaggen delas ut av Gotland Pride till någon som jobbat med hbtq-frågor på ett föredömligt sätt. Tidigare vinnare är bland andra Pia Toftenius, pedagog i Visby domkyrkoförsamling, och Almedalsbiblioteket som vann i fjol.

Årets vinnare: Länsteatern Gotland med följande motivering:

"Teatern har under tre år aktivt medverkat i planering och genomförande av Gotland Pride. Detta genom att medverka i Samordnings-gruppen, husera invigningen, öppna upp teatern med hela tematiska dygn samt i år även aktivt arbeta med den sanna gotländska historien om Andreas Bruce genom ”Jag vet vem jag är” – en föreställning som nått ut till en bred publik. Föreställningen har medfört viktiga diskussioner, arbete och lärdomar externt och, inte minst, internt på teatern".

Länsteatern fick Regnbågsbaggen 2016