Utlysning av DansResidens sommaren 2021 på Gotland

Utlysning av DansResidens sommaren 2021 på Gotland

Danskonsulentverksamheten Region Gotland och Länsteatern Gotland erbjuder ett residens inom dansområdet sommaren 2021. Danskonstnärer och koreografer ges möjlighet att utveckla sina konstnärliga idéer i en kreativ miljö. Residenset sträcker sig över två veckor och är förlagt på Länsteatern Gotland i Visby. Professionellt verksamma koreografer och danskonstnärer i Sverige är välkomna att söka. Sista ansökningsdag är den 15 februari.

Praktisk information
Period: måndag 14 juni – söndag 27 juni.
Boende: ordnas av gruppen/konstnären själv.
Lokal: som arbetslokal erbjuds teaterns stora scen, utrustad med enkelt scenljus och musikanläggning samt dansmatta på trägolv. Tillgång till pentry och dusch finns.
Finansiering: i residenset ingår ett bidrag på 20.000 kr för tvåveckorsperioden. Residenset bekostar inte boende, resor eller andra omkostnader.

Ansökan
Skriv ett kortfattat brev om vem du är och vilken verksamhet du bedriver. Bifoga CV. Beskriv projektet, varför du söker residens på Gotland och vad du vill åstadkomma under residensperioden samt antal personer i residenset. Bifoga gärna video eller länkar från tidigare arbete eller pågående projekt.

Skicka din ansökan till: Kultur- och fritidsavdelningen, Gia Schager, Regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland, 621 81 Visby. Det går också bra att ansöka via e-post till gia.schager@gotland.se

Senast den 15 februari ska ansökan vara inlämnad.

Deltagare för residenset utses, utifrån inkomna ansökningar, inom 4 veckor efter sista ansökningsdag.

Har du ytterligare frågor kontakta danskonsulent Gia Schager på telefon 0704-47 74 59 eller e-post gia.schager@gotland.se