Skapande skola våren 2017

Skapande skola våren 2017

Länsteatern är under april & maj ute i mellanstadiet med Skapande skola i:

Våga vara annorlunda
- Spelet om färgerna

 

Vad är det som händer när någon beter sig annorlunda i en grupp. Vad känner och upplever eleven själv och vilken respons kommer från klassen.  Teatern använder inbjudande former av scenkonst för att få eleverna att tänka, reflektera och medverka på ett lekfullt sätt.

Medverkande scenkonstnärer: Vilhelm Blomgren, Erik Törner, Tove Vahlne och Ingrid Zerpe.