Inför besöket

Frågor och svar inför ditt besök på Länsteatern:

Adress

Länsteaterns hemmascen ligger i en gammal kyrka på Bredgatan 10 i Visby (nära Södertorg).

Ingång: kan vara vid stora entrén på Bredgatan eller på sidan av kyrkobyggnaden vid Berggränd.

Därutöver turnerar Länsteatern ofta och spelar på öns bygdegårdar, hotell, kyrkor, skolor och förskolor. Titta noggrant på biljetten vilken adress som gäller för just din föreställning om du är osäker.

Parkeringsplatser

Vid teaters hemmascen finns det parkeringsplatser strax utanför på Bredgatan samt vid södertorg.

Titta noggrant på skyltarna – speciellt om du ska se en föreställning dagtid eller matiné. Detta eftersom det på södertorg endast är 2-timmars parkering, medan du på Bredgatan kan stå fritt de två första timmarna och därefter betala.

Funktionsnedsättning

Beroende på vilken scenlösning teatern har kan rullstolsplatsen/platserna variera. Vi har reserverade platser 60 cm breda och 90 djupa. Finns det behov av bredare och/eller djupare ytor går det självfallet att ordna, men då måste vi få uppgift om detta vid bokningstillfället. En rullstolsplats bokas EJ via nätet utan förbokas via Länsteaterns kontor på telefon: 0498-291050 eller info@ltpg.se eftersom vi önskar få delge dig lite extra information för att ditt besök ska bli så bra som möjligt.

Ledsagarplats
Priset för en rullstolsplats är enligt ordinarie prislista. För dig med funktionsnedsättning finns dock möjlighet att boka en ledsagarplats (bakom din plats) utan extra kostnad om du behöver ha hjälp med dig under ditt teaterbesök.

Hörselhjälpmedel
Ljudslinga finns i salongen. Meddela gärna i biljettkassan om du önskar att ljudslingan ska vara påslagen.

Syn- och teckentolkning
Länsteatern anordnar kontinuerligt föreställningar som är syn- och teckentolkade. Information om detta anges på teaterns hemsida. Vi har i dagsläget dock ingen fast utrustning för detta vilket gör att det inte går att få denna hjälp vid varje föreställning. Vi arbetar på att kunna erbjuda detta.

Insläpp

Biljettkassan/insläpp till foajén sker normalt 45 minuter innan föreställningens start. Inget insläpp efter att föreställningen startat.

Sluttid

För de flesta konserter och föreställningar finns en speltid som presenteras på webben. Observera att den är ungefärlig.

Fotografering och ljudupptagning

All upptagning av ljud och bild under föreställning, oavsett media, är förbjuden av upphovsrättsliga skäl. Det är dock alltid tillåtet att fotografera i applådtacket om inget annat sägs.

Återköp

Om Länsteatern under pågående föreställning tvingas bryta gäller följande regler: Bryts föreställningen innan paus återbetalas hela beloppet exklusive serviceavgift alternativt erbjuds du en likvärdig biljett vid annat föreställningsdatum. Bryts föreställningen i/efter paus erbjuds du presentkort på beloppet dina biljetter kostat. Ingen återbetalning i likvida medel.

Köpt biljett återlöses endast vid inställd föreställning. Vid återköp på grund av att teatern ställer in föreställningen återbetalas hela biljettpriset d.v.s. inklusive serviceavgift.

Har du fått förhinder p.g.a. sjukdom eller andra skäl rekommenderar vi att du själv försöker sälja dina biljetter vidare. Du kan i samband med att kassan öppnar den aktuella föreställningen lämna in biljetterna du önskar sälja och teatern återbetalar då den/de biljetter vi eventuellt lyckas sälja i biljettkassan.

Garderob

Vid de flesta produktioner ombesörjer Länsteatern att det finns en bemannad garderob. Den bemannas ideellt av Länsteaterns vänförening. Garderobsavgiften går delvis tillbaka till teaterverksamheten och delvis till ett ändamål som vänföreningen valt (ofta med hänsyn till inriktningen på föreställningen).

Rabatter

Priskategorierna på biljetter kan variera beroende på inriktningen på föreställningen. Vi har dock alltid rejäl studentrabatt och oftast en rabatt till medlemmar i vänföreningen.

Länsteaterns vänner

Länsteaterns Vänner är en fristående medlemsförening som stödjer och stöttar Länsteatern. I gengäld får medlemmarna ofta rabatter på biljetter till teatern och dessutom exklusiva erbjudanden om ”extrasaker” t.ex. samtal, rundvisningar, kurser och att få agera provpublik.

Kostnad: 100 kr/år (något du som flitig teaterbesökare sparar ihop genom givna rabatter mycket snabbt).

Vill du bli medlem betala in 100 kr på bankgiro: BG 5223-5561. Glöm inte att notera adress och mejladressen i samband med inbetalningen.

Frågor om medlemskap: skriv till kassör Gun-Britt Trossing på kassoren.LTV@outlook.com