Enkät – Jag vet vem jag är

Enkät - Jag vet vem jag är

Varmt tack för att ni kom och såg ”Jag vet vem jag är”.
Vi hoppas att du kan ta dig tid att svara på några frågor om föreställningen (max fem minuter).
Det hjälper Länsteatern i sitt fortsatta arbete.


Vad tyckte du som lärare/handledare om föreställningen som helhet? (från 1-10 varav 10 fantastisk).
12345678910

Vad tror du är elevernas samlade bedömning av föreställning som helhet? (från 1-10 varav 10 fantastisk).
12345678910

Hur fungerade bokningsförfarandet/kontakten med teatern inför besöket? (från 1-10 varav 10 fantastisk).
12345678910

Har du några önskemål om vad Länsteatern borde spela för gymnasiet? (pjäser alt. ämnesval)

Är det något du skulle vilja framföra till teatern för att få ett ännu bättre besök nästa gång?