Lässchema

Maratonläsning ”Torka aldrig tårar utan handskar”
Onsdag 12/11 ca kl 13.00 – torsdag 13/11 ca kl 13.00

Lässchema:

13.00 – 13.30 Lennart Bäck

13.30 – 14.00 Diana Ellman

14.00 – 14.30 Tomas Lindström

14.30 – 15.00 Josefin Agnestig Alfredsson

15.00 – 15.30 Anette Torgnysdotter-Sundblad

15.30 – 16.00 Irene Duckert

16.00 – 16.30 Annette Torgnysdotter-Sundblad

16.30 – 17.00 Britt-Marie Johansson

17.00 – 17.30 Monica Samuelsson

17.30 – 18.00 Eva Gahnström

18.00 – 18.30 Niklas Nordborg

18.30 – 19.00 Eva Ganhström

19.00 – 19.30 Towan Obrador

19.30 – 20.00 Katarina Petersson

20.00 – 20.30 Wiveka Schwartz

20.30 – 21.00 Sofia Häggbom

21.00 – 21.30 Helena Håkansson

21.30 – 22.30 Björn Ahlsén

22.30 – 23.00 Paula Dahlin

23.00 – 24.00 Bella Skärlén

24.00 – 01.00 Thomas Ekelöf

01.00 – 02.00 Nora Ericsson

02.00 – 02.30 Niklas Nordborg

02.30 – 03.00 Vakans

03.00 – 04.00 Sara Pucek

04.00 – 05.00 Jakob Hellgren

05.00 – 06.00 Hanna Edsbagge

06.00 – 07.00 Lars Osterman

07.00 – 07.30 Evert Jansson

07.30 – 08.00 Herman Haglund

08.00 – 08.30 Karin Leoson

08.30 – 9.00 Thomas Sundström

09.00 – 10.00 Lotti Carlgren (9-9.30 och 10 - 10.30)

10.00 – 11.00 Annika Wassén (9.30 – 10 och 10.30 – 11.00)

11.00 – 11.30 Lotta Ekwall-Ericsson

11.30 – 12.30 Thomas Jankert

12.30 – 13.00 Camilla Eriksson