Länsteatern Gotland – Kort sammanfattning av år 2016.