Länsteatern fick Regnbågsbaggen 2016

Då Gotland Pride 2016 avslutades delades priset Regnbågsbaggen ut för femte gången. Priset Regnbågsbaggen delas ut av Gotland Pride till någon som jobbat med hbtq-frågor på ett föredömligt sätt. Tidigare vinnare är bland andra Pia Toftenius, pedagog i Visby domkyrkoförsamling, och Almedalsbiblioteket som vann i fjol.

Årets vinnare: Länsteatern Gotland med följande motivering:

"Teatern har under tre år aktivt medverkat i planering och genomförande av Gotland Pride. Detta genom att medverka i Samordnings-gruppen, husera invigningen, öppna upp teatern med hela tematiska dygn samt i år även aktivt arbeta med den sanna gotländska historien om Andreas Bruce genom ”Jag vet vem jag är” – en föreställning som nått ut till en bred publik. Föreställningen har medfört viktiga diskussioner, arbete och lärdomar externt och, inte minst, internt på teatern".

Länsteatern fick Regnbågsbaggen 2016
Regnbågsbagge 2016