Anna & Jacob Dubbe

och uppföljaren 

Måne över Rosendal

Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure

Gästspel från Giron Sámi Teáther 7/12 kl 19.00 på Länsteatern

Biljetter

Pjäs efter boken Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure av Lars Norberg (tidigare FN-ambassadör). Den handlar om förhandlingarna med Norge om renbetesfrågorna i gränsområdet och Lars Norbergs rakryggade hållning och lojalitet som delegationschef, vilket innebar att han blev en hjälte för de svenska samerna. Vem äger rätten till marken?
Vem bestämmer var renarna får beta? De svenska och norska staterna hade stridit i mer än hundra år, ständigt hamnat på kollisionskurs när de förhandlat om gränsdragningen. 2003 beslutas på högsta nivå att utse Lars Norberg till ordförande för delegationen som ska förhandla med Norge om en ny gränsöverenskommelse gällande renbetesmarkerna.”

Läs mer här

DANSRESIDENS PÅ GOTLAND SOMMAREN 2022

Länsteatern på Gotland erbjuder tillsammans med Region Gotland ett residens inom dansområdet sommaren 2022.

Residenset är förlagt på Länsteatern under två veckor sommaren 2022.

Professionellt verksamma koreografer/danskonstnärer i Sverige är välkomna att söka. Utlysning av villkor och förutsättningar för residenset kommer att ske i januari 2022 och ansökan sker i februari 2022.

För frågor kontakta danskonsulent
Gia Schager på tfn 0704-477459
Eller e-post gia.schager@gotland.se

 

En av våra nystarter:

 

Ung Ö

 

7 x 7 meter scen,
7 ljusmoment,
7 timmar per projekt
70 minuter speltid (max)
7 medverkande (max)

 

Länsteatern på Gotland öppnar ”Ung Ö” - på länsteaterscenen för projekt drivna av scenkonstnärer under 21 år.

Projekten kan basera sig på teater, dans, musik eller film. ”Ung Ö” kommer att beredas plats i enlighet med den övriga planeringen av repertoaren på vår stora scen. Länsteatern står för annonsering i egna medier, teknik enl. ovan samt biljetthantering.

Scenutrymmet är 7 x 7 meter framför publik-gradäng (läktare eller liknande)
Det fasta ljuset som erbjuds kan delas in i 7 moment i samarbete med teaterns tekniker.
Bygg och installationstid är 7 timmar, exklusive föreställningstid.
Föreställningen är max 70 minuter eller däromkring.
Max 7 deltagare på scenen.
Gage utgår inte men alla intäkter går till de medverkande.
I speciella fall kan avvikelser från ovanstående förekomma.

Ansökan görs på info@ltpg.se.

Pga pandemin har vi för tillfället inga fasta öppettider.

Vill du komma i kontakt med oss kan du ringa 0498-291050 och lämna ett meddelande med namn och telefon-nummer eller skicka ett mail till info@ltpg.se så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Länsteaterns Vänner
Länsteaterns vänner är en fristående vänförening till teatern.