HUSET USHERS FÖRBANNELSE

En skräckklassiker om förruttnelse, girighet
och ett gammalt hus som sakta faller samman...

På Länsteatern hösten 2022

Biljettsläpp 1a September

Kultur i Almedalen 2022 

3-5e Juli på Länsteatern

För info om program:

https://www.kulturialmedalen.se/kultur-i-almedalen/program-2022/ 

Anna & Jacob Dubbe

och uppföljaren 

Måne över Rosendal

Spelades 4 mars 2019 - 15 maj 2022 (med uppehåll 2020 och 2021).

Läs mer här

Länsteatrarna i Sverige, samlade till Vårmöte i Skellefteå tar tydligt avstånd från Rysslands oprovocerade angrepp på ett fredligt land som Ukraina – och dess befolkning. Våra tankar går till alla civila och till de konstnärer och kulturarbetare som vågar dröja kvar i landet, men också de som tvingats på flykt.
Knappt har vi vågat lämna tanken på Corona i världen, så blir året 2022, som skulle vara öppenhetens och trygghetens år, ett krigets år i Europa.
I krig är alltid civilbefolkningen förlorarna och våra tankar går till alla de ukrainska invånare som nu är lämnade i krig och förstörelse.
Samtidigt meddelar FN att över 10 miljoner ukrainare är på flykt från redan raserade hem och byar. Människooffren är det värsta. I Ukraina pågår också ett förintande av kulturarv, kulturyttringar och demokrati. Bomberna och förödelsen av teatern i Mariupol är bara ett exempel. Regimen i Ryssland skyr inga medel för att utplåna bostadsområden och kulturbyggnader.
Kriget är också ett hot mot yttrandefriheten. Med desinformation och rena lögner försöker angriparen dölja uppenbara sanningar
Samtidigt synliggörs kulturens kraft i bilder från sönderbombade städer i Ukraina, där kulturarbetare ändå orkar framföra musikstycken mitt i förödelsen, eller spela teater i tunnelbanornas skydd för att ge en strimma hopp till de barn som nu lever mitt i ett krig.
Att utplåna ett lands kultur är strategisk förödmjukelse mot människorna och samhället. Det är också ett bevis för att den
fria kulturen uppfattas som ett hot mot en auktoritär politisk ledning - den måste tystas eller styras.
Vi själva lever i ett land, där våra länsteatrar kan spela den repertoar de själva väljer, där våra regissörer, koreografer, teaterchefer, skådespelare, dansare, producenter och alla andra är fria i tanken och ordet. Vi är väl medvetna om de underliggande hot som olika mörka krafter utgör mot fri kultur även i vårt land.
Vi fortsätter envetet att spela våra föreställningar i ett fritt land, med våra vänner i Ukraina och de som är på flykt i tankarna.
Vi gör det som ett bevis på vårt starka avståndstagande mot Putins diktatur och hans avskyvärda övergrepp och krig mot ett fredligt land och folk.
2022-04-08

En av våra nystarter:

 

Ung Ö

 

7 x 7 meter scen,
7 ljusmoment,
7 timmar per projekt
70 minuter speltid (max)
7 medverkande (max)

 

Länsteatern på Gotland öppnar ”Ung Ö” - på länsteaterscenen för projekt drivna av scenkonstnärer under 21 år.

Projekten kan basera sig på teater, dans, musik eller film. ”Ung Ö” kommer att beredas plats i enlighet med den övriga planeringen av repertoaren på vår stora scen. Länsteatern står för annonsering i egna medier, teknik enl. ovan samt biljetthantering.

Scenutrymmet är 7 x 7 meter framför publik-gradäng (läktare eller liknande)
Det fasta ljuset som erbjuds kan delas in i 7 moment i samarbete med teaterns tekniker.
Bygg och installationstid är 7 timmar, exklusive föreställningstid.
Föreställningen är max 70 minuter eller däromkring.
Max 7 deltagare på scenen.
Gage utgår inte men alla intäkter går till de medverkande.
I speciella fall kan avvikelser från ovanstående förekomma.

Ansökan görs på info@ltpg.se.

Åtgärder covid-19

Kontor och biljettelefon är öppet vardagar kl 9-12. I jul är kontoret och biljettelefonen stängd från 23 december till 2 januari.  

Vill du komma i kontakt med oss kan du ringa 0498-291050 och lämna ett meddelande med namn och telefon-nummer eller skicka ett mail till info@ltpg.se så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Länsteaterns Vänner
Länsteaterns vänner är en fristående vänförening till teatern.

There are several ways to identify a reliable affordable essay writing service. The test request is one of the easiest methods of checking a business. This is an easy process that isn't expensive any money. It can be anything from a high school essay or a lab report. This test order will let you know if the service is up to its promise. The above are the main indicators http://www.manuchao.net/news/algundiavacaer-0 that an essay writing service providing inexpensive writing assistance is reliable and reliable.